[See below for English]

 • Jak to się stało, że tak dobrze znasz polski?

Siedzieliśmy w kręgu na imprezie i słuchaliśmy historii znajomej z Ukrainy. Anastasia mówiła po polsku płynnie, z czasami wyczuwalnym akcentem. Zmieniała także brzmienie niektórych słów, ale słuchając jej zapominało się o tym. Zazwyczaj mówiła odważnie i nie bała się eksperymentować z językiem. 

 • Przyjechałam do Polski, ponieważ się zakochałam. Nie znałam wtedy ani jednego słowa w tym języku. Polski był dla mnie trudny. Wszystkie te “szczdźdżćź”. Mój chłopak był muzykiem, a ja towarzyszyłam mu w trasach koncertowych po kraju. Odwiedziłam wtedy Bielsk Podlaski, Kalisz, Sieradz, Lublin, Gdańsk, Wrocław, Nowa Sól… i wiele mniejszych oraz większych miast. Wszędzie poznawałam nowe osoby, z którymi starałam się rozmawiać.

  – Ale jak to się stało, że zaczęłaś mówić?
 • Och, po prostu zaczęłam powtarzać to, co słyszałam. To była moja metoda. Starałam się wyrazić siebie poprzez słowa, które poznawałam dzięki tym rozmowom. Czasami działało, innym razem nie.  
 • Co było dla ciebie trudne w tej sytuacji?
 • Byłam bardzo spięta i miałam niepokojące sny o języku polskim. Raz siedziałam w autobusie, gdzie zobaczyłam reklamę jakiś tabletek ze słowem: “kręgosłup”. Mój mózg oszalał. Słowo kojarzyło mi się z ukraińskimi słowami: “kryvyy” and “sup”. Cały czas myślałam o tym. “Krzywa zupa” kojarzy ci się z “kręgosłupem”. Nie możesz zapamiętać nowych znaczeń, bo twój pierwszy język zbyt silnie w tobie siedzi. Zdecydowałam się zacząć chodzić na lekcje języka, ale to nie pomogło. Wręcz przeciwnie, robiłam coraz więcej błędów. Straciłam pewność w mówieniu, kiedy nauczyciel poprawiał co drugie moje słowo. Byłam znerwicowana, miałam ataki paniki, myliłam słowa i mieszałam je ze sobą. W końcu poszłam do terapeutki, która powiedział mi, że prawdopodobnie chcę się nauczyć języka szybciej niż mój mózg jest w stanie przyswoić. Symptomy, które miałam związane są ze stresem. Faktycznie, kiedy pomyślałam sobie o moich pierwszych miesiącach w Polsce to było jak nurkowanie bez odpowiedniego sprzętu. Byłam coraz głębiej i starałam się zatrzymać oddech jak najdłużej.  

Słuchaliśmy Anastasii i nie wiedzieliśmy co powiedzieć. W końcu jedna osoba zapytała. 

 • Jaki był punkt przełomowy dla Ciebie? 
 • Znalazłam swój rytm. Zaczęłam pytać innych ludzi wokół o to jak używają języka. Bardziej skoncentrowałam się na sobie, na tym co czuję w danej sytuacji, czego potrzebuję. Wiem, że kiedy nie czuję się bezpiecznie, to od razu wpływa na to w jaki sposób mówię. 

Wiedzieliśmy, że Anastasii jest z nami dobrze. 

Co możesz wziąć sobie z tej historii? 

 1. Jeżeli się uczysz czegoś nowego, naśladuj innych, zobacz jakie mają strategie. 
 2. Zanurz się w praktyce. 
 3. Ale pamiętaj, żeby to nie było zbyt intensywne. Znajdź swój rytm. 
 4. Skoncentruj się na tym co czujesz i potrzebujesz. 
 5. Proś innych o wsparcie i mów otwarcie o swoich wątpliwościach i wyzwaniach. 
 6. Pamiętaj, nie jesteś sam / a!

Zerknij na badania dotyczące wpływu stresu na mówienie. Według nich, zwiększona ilość kortyzolu, która uwalnia się w sytuacji stresowej powoduje obniżenie naszych kompetencji językowych. [Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4059522/]

W naszych sesjach indywidualnych i grupowych tworzymy przyjazną atmosferę do mówienia po angielsku. Eksperymentujemy, bawimy się, ale też dbamy o to, żeby każda osoba mogła zgłębiać naukę we własnym tempie.  


ENGLISH

 • How did you learn Polish so well? 

We were sitting in a circle at the party and listening to the story of a friend from Ukraine. Anastasia speaks Polish fluently, with a slight accent and sometimes she changes words. But when you are listening to her, you just just forget about it, because she is bold and not afraid to experiment with the language.

–  I came to Poland because I fell in love, and I knew zero words then. Polish sounded weird to me with all these “szczdźdżćź”. I was accompanying my boyfriend on tours around Poland visiting different places. I was in Bielsk Podlaski, Kalisz, Sieradz, Lublin, Gdańsk, Wrocław, Nowa Sól… and many other bigger and smaller cities. Everywhere I met with new people with whom I tried to talk about different things.

– But how did you start?

 • Oh, I just repeated what I heard. This was my method. I listened carefully and then I tried to express myself, but with the words I just got to know. Sometimes it worked, other times not. 
 • What was difficult for you in this situation?
 • I was super tense and had disturbing dreams about the Polish language. Once I was sitting on the bus and saw a medical advertisement with the word: “kręgosłup” (spine in Polish). I couldn’t stop thinking about it. My mind went crazy. The word “kręgosłup” reminded me of the Ukrainian words “kryvyy” [English: curved) and “sup” (English: soup). I couldn’t remember new words in Polish, because they reminded me of too many words I knew in different contexts. I decided to attend a language course, but it didn’t help. Quite the contrary, I was making more and more mistakes. I lost my confidence, when in a lesson the teacher corrected every second word I said. I was nervous, had panic attacks, I missed words and mixed them. I went to a therapist and she told me that I wanted to learn language faster than my brain could do it, and all symptoms I had were related to the stress; the process of learning was too fast. And indeed, when I thought about my first months in Poland, I felt like somebody just told me to dive without any equipment and I was trying to keep my breath as long as I could to survive. 

We were listening to Anastasia and didn’t know what to say. Finally, one friend asked: 

 • So what was the turning point for you? 
 • I found my rhythm, and started to ask people about the way they used language. Also I focus more on myself, what I feel in this specific situation and what I need. If I don’t feel safe, it immediately affects the way I talk. 


We knew that Anastasia felt safe with us.

What is a takeaway from this story? 

 1. If you learn something new, mimic others, see what their strategies are. 
 2. Dive into practice. 
 3. But remember not to make it too intense. Find your pace. 
 4. Focus on your emotions and thoughts about the learning process. What do you need? How do you feel about it? 
 5. Ask others for support, talk openly about your doubts and challenges. 
 6. And remember, you are not alone! 

We found one research in which scientists tested how stress relates to lower linguistic competences. Greater cortisol level have a profound impact on our ability to express ourselves in more complex way. [Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4059522/]

In our individual and group sessions we create a friendly atmosphere. We experiment and have fun, but at the same time we take care of everybody’s needs, so each person can learn at their pace.

Ola

www.newlanguagecoaching.com

Photo by Helena Lopes, Pexels

en_GBEnglish